• ontdekken wat er van binnen speelt
 • werken vanuit een persoonlijk thema
 • het ontdekken en inzetten van je eigen krachten en talenten
 • d.m.v. spellen, kinderboeken, tekenen, bewegen, muziek, mindfulness en de kracht van de natuur
 • tot een eigen oplossing komen
 • groeien in zelfvertrouwen
 • van binnen naar buiten

In het Binnenstebuitentraject kijk ik mee met wat er bij je kind en bij jullie als ouders van binnen speelt. Zo wordt het persoonlijke thema in kaart gebracht die past bij jullie situatie. In het traject werk ik altijd met de krachten en talenten van het kind. Door deze te ontdekken en in te zetten bij het thema kan het kind met een eigen oplossing komen. Bovendien leert het kind zichzelf spelenderwijs kennen en zal het groeien in zelfvertrouwen. Ik maak gebruik van verschillende werkvormen, zoals spellen, kinderboeken, tekenen, bewegen, muziek en mindfulness. En ik werk graag met de kracht van de natuur. Ik gebruik bijvoorbeeld dieren als verbeelding voor krachten die kinderen in zich hebben. De pauw staat voor trots zijn op jezelf, het konijn voor angst loslaten en de aap voor plezier maken en spelen. In het traject richten we ons op vragen als ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik goed en hoe kan ik dit gebruiken?’ en ‘Wat wil ik graag leren?’. Het kind bouwt zo zelfkennis en zelfvertrouwen op.

Ieder kind en iedere ouder heeft zijn eigen pad met zijn eigen tijd. In het traject wordt hier de ruimte aan gegeven. In de ene situatie zijn er misschien maar 3 of 4 sessies nodig. In een andere situatie kunnen het er 10 of meer zijn. Het traject bevat daarom geen standaard aantal sessies. Wel bestaat het traject altijd uit de volgende onderdelen:

 • Eerste telefonische contact
  Voor aanvang van het traject is er een eerste telefonisch contact. Dan wordt de situatie kort in kaart gebracht en leg ik mijn werkwijze uit. Wanneer dat passend is wordt er een afspraak gemaakt voor een oriëntatiegesprek. 
 • Oriëntatiegesprek met ouders
  Hierin wordt de situatie volledig in kaart gebracht. Bij dit gesprek zijn het liefst beide ouders aanwezig en het kind zelf niet. Ouders maken tijdens het oriëntatiegesprek direct kennis met mijn manier van werken.
 • Verdeling van coachsessies met het kind, met de ouders en met het kind en de ouders samen
  Hoe de verdeling van de sessies is opgebouwd, is afhankelijk van de situatie en de leeftijd van het kind. Gedurende het traject is er ook altijd ruimte voor mail- en telefonisch contact.
 • Afsluitende sessie
  Tenslotte wordt het traject afgerond met een afsluitende sessie. Dit is bij voorkeur met ouders en het kind samen. Hierin wordt teruggeblikt op wat er is geleerd. Ook is er ruimte voor het vieren van de stappen die zijn gezet. 

Het Binnenstebuitentraject is altijd maatwerk en houdt rekening met wie jij en je kind werkelijk zijn. Dit maakt ieder traject uniek. Gedurende het traject zal je kind zichzelf beter leren kennen. Daardoor zal het groeien in zelfvertrouwen. Ook leer je zelf jouw kind (nog) beter te begrijpen. Aan het einde van het traject hebben zowel het kind als de ouders iets geleerd over het persoonlijke thema. Het kind ontwikkelt zich vervolgens verder op zijn eigen pad.

Ik dacht dat kindercoaching heel serieus was, maar kinderen kunnen lekker spelen én leren wat over zichzelf.
Kindercoaching Binnenstebuiten
Jorien
Moeder

Aanmeldformulier Binnenstebuitentraject

Vul dit formulier in om je kind aan te melden voor het Binnenstebuitentraject. Ik neem dan z.s.m. contact met je op voor een eerste telefonische kennismaking.