Kernwaarden​

Mijn persoonlijke kernwaarden neem ik mee in mijn praktijk. Mijn kernwaarden zijn liefde, groei en vrijheid. Deze kernwaarden vertellen veel over de manier waarop ik werk.

Mijn kernwaarde liefde staat voor de liefdevolle verbinding als uitgangspunt in elk contact tussen mij, jouw dochter en jou. Het houdt in dat alles er mag zijn en niks te gek is. Ik ben een verbinder en ik geloof in het belang van echte aandacht voor elkaar. Echte verbinding is iets wat er al snel bij in schiet in de drukte van het dagelijks leven. Daarom is er in mijn praktijk tijd en aandacht voor die verbinding tussen moeder en dochter. Ik ben ervan overtuigd dat deze liefdevolle verbinding de basis is voor een veilige omgeving waarin geleerd kan worden.

Dit brengt me op mijn volgende kernwaarde: groei. Groeien en ontwikkelen is wat we hier in het leven te doen hebben. Als kindercoach streef ik ernaar dat jouw dochter en jij spelenderwijs zullen groeien in zelfvertrouwen.

Vrijheid betekent voor mij dat je je niet laat leiden door angsten en onzekerheden. Dat je je vrij voelt om je eigen pad te volgen. En dat je vrij bent om te spelen en plezier te maken (ja, ook als volwassene). Ik geloof er heel sterk in dat alle kinderen vrij horen te zijn. Dat is wat mij drijft en wat ik als kindercoach nastreef.

Astrid Daemen
Talenten

Het mooie is dat mijn talenten naadloos aansluiten bij mijn kernwaarden. Je kunt mij omschrijven als empathisch, gedreven en een tikje rebels. 

Voor het creëren van liefdevolle verbinding gebruik ik mijn empathisch vermogen. Ik ga warm en liefdevol met ouders en kinderen om en voel hen goed aan. 

Voor het belang van groei zet ik mijn gedrevenheid in. Mijn gedrevenheid zorgt ervoor dat ik altijd bezig ben om mezelf verder te ontwikkelen en nieuwe dingen te leren. En alles wat ik leer, kan ik weer doorgeven. Het geeft mij voldoening om anderen te zien groeien en hier aan bij te dragen.

Tenslotte maakt mijn streven naar vrijheid me een tikje rebels. Ik ga voor het doorbreken van patronen die niet (meer) helpend zijn en hou me niet bezig met ‘hoe het hoort’.  Het is voor mij namelijk van groot belang dat ieder kind zich vrij voelt. 

 

Astrid Daemen
Ervaring

Mijn passie voor kinderen is al van jongs af aan duidelijk. Toen ik 12 jaar was (en zelf nog een kind) vond ik het al leuk om op jongere kinderen te passen. Later heb ik twee studies gedaan met betrekking tot het onderwerp kinderen: orthopedagogiek en de pabo. Zowel het werk als orthopedagoog als het werk als leerkracht sloten niet aan bij de manier waarop ik het liefst met kinderen werk. Ik werk graag individueel met kinderen, omdat ik dan het beste bij hen kan aansluiten en de meeste impact kan maken. En ik geef het liefst mijn aandacht aan wat er bij kinderen van binnen speelt.

Ik ben er ook achter gekomen dat ik me graag richt op de krachten en talenten van kinderen. In onze maatschappij richten we ons vaak op alles wat ondergemiddeld is bij kinderen. Op de problemen die er spelen en op eventuele diagnoses. Er wordt veel aandacht aan gegeven om dat ‘recht te trekken’. Naar mijn mening is dit zonde. Ieder kind is namelijk uniek en bezit krachten en talenten waarmee het iets moois heeft te geven. Ik ben ervan overtuigd dat kinderen zich veel beter ontwikkelen als onze aandacht naar die krachten en talenten gaat. Dit is de manier waarop ik kinderen graag begeleid. De opleiding tot kindercoach bij Magie van Kindercoaching sloot hier perfect op aan. Ik blijf mezelf graag ontwikkelen d.m.v. opleidingen en cursussen en ben inmiddels bezig met het verdiepingsjaar bij de Magie van Kindercoaching.

Opleidingen en cursussen:

  • BSc Pedagogische Wetenschappen
  • MSc Orthopedagogiek
  • PABO
  • Basisopleiding Magie van Kindercoaching
  • Verdiepingsopleiding Magie van Kindercoaching (aan het doorlopen)
  • Licentietraining Krachtdierenspel
Astrid Daemen