Kernwaarden​

Mijn persoonlijke kernwaarden neem ik mee in mijn praktijk. Mijn kernwaarden zijn liefde, groei en vrijheid. Deze kernwaarden vertellen veel over de manier waarop ik werk.

Mijn kernwaarde liefde staat voor de liefdevolle verbinding als uitgangspunt in elk contact tussen mij en het kind en tussen mij en ouders. Het houdt in dat ik met je mee kijk met een oordeelloze blik en een empathische houding. Als kindercoach kan ik mijn volle aandacht geven aan één persoon of aan een klein aantal personen tegelijkertijd. Ik ben ervan overtuigd dat deze liefdevolle verbinding bijdraagt aan een veilige omgeving waarin geleerd kan worden.

Dit brengt me op mijn volgende kernwaarde: groei. Groeien en ontwikkelen is datgene wat we hier in het leven te doen hebben. Als kindercoach streef ik ernaar dat alle partijen (kind, ouders én ik) groeien in de levensles die er op dat moment speelt.  

Vrijheid betekent voor mij dat je je eigen pad volgt. Als je je eigen binnenwereld ontdekt kom je erachter wat juist jou zo uniek maakt. Dit is voor iedereen anders en dat is nou juist het mooie ervan. Als kindercoach stimuleer ik het kind om die wijsheid in zichzelf te vinden, zodat ook hij zijn eigen pad kan gaan volgen.

Astrid Daemen
Talenten

Het mooie is dat mijn talenten naadloos aansluiten bij mijn kernwaarden. Je kunt mij omschrijven als empatisch, gedreven en een tikje rebels. 

Voor het creëren van liefdevolle verbinding gebruik ik mijn empathisch vermogen. Hierdoor maak ik makkelijk contact met kinderen en ouders, ga ik warm en liefdevol met hen om en voel ik hen goed aan. Voor het belang van groei zet ik mijn gedrevenheid in. Mijn gedrevenheid zorgt ervoor dat ik altijd bezig ben om mezelf verder te ontwikkelen en nieuwe dingen te leren. En alles wat ik leer, kan ik weer doorgeven. Het geeft mij voldoening om anderen te zien groeien en hier aan bij te dragen door middel van coaching. Tenslotte maakt mijn streven naar vrijheid me een tikje rebels. Ik ga voor het doorbreken van patronen die niet (meer) helpend zijn en heb lak aan ‘hoe het hoort’.  Het is voor mij van groot belang dat ieder kind ontdekt wat zijn eigen pad is en dat gaat volgen.

 

Astrid Daemen
Missie & Visie

Het is mijn missie om kinderen op jonge leeftijd te leren om van binnen naar buiten te leven. In onze prikkelrijke maatschappij komt er de hele dag door informatie van buiten naar binnen. Ook op school zijn kinderen veel bezig met het leren kennen van de buitenwereld. Dit is zeker waardevol, maar ik ben ervan overtuigd dat ieders unieke binnenwereld net zo waardevol is om te leren kennen. Door met je aandacht naar binnen te gaan kom je tot de ontdekking dat je binnenwereld ontzettend rijk is en dat er een hoop te ontdekken valt. Je binnenwereld bestaat uit emoties, gedachtes, verlangens, passie, intuïtie, wijsheid, jouw unieke talenten en nog veel meer. Zoveel moois waar je door die prikkelrijke buitenwereld zo aan voorbij kunt gaan. Ik sta voor de visie ‘alles wat je aandacht geeft groeit‘. Door aandacht aan je eigen binnenwereld te geven leer je jezelf kennen en vertrouwen. Vervolgens kun je je eigen pad gaan volgen voor een duurzaam gelukkig leven.

Astrid Daemen
Ervaring

Mijn passie voor kinderen is al van jongs af aan duidelijk. Toen ik 12 jaar was (en zelf nog een kind) vond ik het al leuk om op jongere kinderen te passen. Later heb ik twee studies gedaan met betrekking tot het onderwerp kinderen: orthopedagogiek en de pabo. Zowel het werk als orthopedagoog als het werk als leerkracht sloten niet aan bij de manier waarop ik het liefst met kinderen werk. Wel heb ik een hoop geleerd van al deze ervaringen. Ik weet nu bijvoorbeeld dat ik graag mijn aandacht heb voor één kind tegelijk, zodat ik een groot verschil kan maken voor het kind. 

Ik ben er ook achter gekomen dat ik me graag richt op de krachten en talenten van kinderen. In onze maatschappij richten we ons vaak op alles wat ondergemiddeld is bij kinderen. Op de problemen die er spelen en op eventuele diagnoses. Er wordt veel aandacht aan gegeven om dat ‘recht te trekken’. Naar mijn mening is dit zonde. Ieder kind is namelijk uniek en bezit krachten en talenten waarmee het iets moois heeft te geven in onze wereld. Ik ben ervan overtuigd dat kinderen zich veel beter ontwikkelen als onze aandacht naar die krachten en talenten gaat. Als kinderen hier zelf meer over leren kunnen ze hun eigen pad gaan volgen. Dit is de manier waarop ik kinderen graag begeleid. De opleiding tot kindercoach bij Magie van Kindercoaching sloot hier perfect op aan. Door me als kindercoach af te stemmen op het kind, kijk ik graag mee met de levensles die er op dat moment speelt. Ook blijf ik me zelf graag ontwikkelen d.m.v. opleidingen en cursussen en ben ik inmiddels bezig met het verdiepingsjaar bij de Magie van Kindercoaching. 

Astrid Daemen